BBcode hulp informatie

BBcode is een afkorting voor Bulletin Board code. Dit is een opmaaktaal die kan worden gebruikt door forumgebruikers voor het opmaken van hun berichten. Deze pagina beschrijft welke BBcode gebruikt kan worden op dit forum. Het kan zijn dat de beheerder van dit forum niet alle codes heeft geactiveerd, dus het kan voorkomen dat sommige codes niet werken.

Vetgedrukte tekst: [b]...[/b]
Onderstreepte tekst: [u]...[/u]
Schuingedrukte tekst: [i]...[/i]
Doorgestreepte tekst: [s]...[/s]

Met deze tags kan er een stijl worden toegekend aan een stuk tekst. Voorbeelden:

[b]Deze tekst is vetgedrukt[/b]
[u]Deze tekst is onderstreept[/u]
[i]Deze tekst is schuingedrukt[/i]
[s]Deze tekst is doorgestreept[/s]
[b][i]Deze tekst[/i] heeft een [s]miks[/s] mix[/b]


Deze zullen worden getoond als:

Deze tekst is vetgedrukt
Deze tekst is onderstreept
Deze tekst is schuingedrukt
Deze tekst is doorgestreept
Deze tekst heeft een miks mix

Bovenschrift: [sup]...[/sup]
Onderschrift: [sub]...[/sub]

Met deze tags kan een stuk tekst als bovenschrift of onderschrift worden weergegeven. Dit is te gebruiken voor dingen als "24 = 16" of "H2O". Voorbeeld:

[sup]bovenschrift[/sup] normaal [sub]onderschrift[/sub]

Dit zal worden getoond als:

superscript normal subscript

Tekstkleur: [color=...]...[/color]

Deze tag wordt gebruikt om een kleur toe te kennen aan een stuk tekst. De kleur moet een geldige HTML kleurcode zijn (bijvoorbeeld "blue", "red", "#ff0000", "#888", etc.). Voorbeeld:

Wie is er bang voor [color=red]rood[/color], [color=#eeaa00]geel[/color] en [color=#30f]blauw[/color]?

Dit zal worden getoond als:

Wie is er bang voor rood, geel en blauw?

Tekstgrootte: [size=...]...[/size]

Deze tag wordt gebruikt voor het wijzigen van de tekstgrootte van een stuk tekst. De tekstgrootte moet als geldige HTML tekstgrootte indicator worden opgegeven (bijvoorbeeld "12px", "small", "large", etc.). Voorbeeld:

[size=x-small]Het[/size] [size=small]lijkt[/size] [size=medium]alsof[/size] [size=large]ik[/size] [size=x-large]groei![/size]

Dit zal worden getoond als:

Het lijkt alsof ik groei!

Tekst centreren: [center]...[/center]

Dit kan worden gebruikt om een stuk tekst gecentreerd weer te geven op het scherm. Voorbeeld:

[center]Ik zit er midden in![/center]

Dit zal worden getoond als:

Ik zit er midden in!

Link een afbeelding van het web: [img]...[/img]
Link naar een website: [url]...[/url] or [url=...]...[/url]
Link naar een e-mailadres: [email]...[/email]

Dit zijn allemaal tags voor het linken van bronnen op het internet. Here zijn een paar voorbeelden:

[img]http://www.ergens.com/cool/thumbsup.gif[/img]
[url]http://www.phorum.org[/url]
[url=http://www.phorum.org]Visit Phorum.org![/url]
[email]iemand@ergens.com[/email]


Dit zal worden getoond als:


[www.phorum.org]
Visit Phorum.org!
iemand@ergens.com

Monospace, opgemaakte code: [code]...[/code]

Soms kun je dingen hebben als ASCII art, programmeercode, gitaar tabulatuur, etc., welke je in een bericht wilt gebruiken. In die gevallen kun je gebruik maken van de [code] tag. Voorbeeld:
[code]
 _____ _
| __ \| |
| |__) | |__  ___ _ __ _  _ _ __ ___
| ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
| |  | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
|_|  |_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_| |_|
[/code]
Zonder gebruik te maken van [code] rond deze ASCII art, zou dit niet goed worden weergegeven:

_____ _
| __ \| |
| |__) | |__ ___ _ __ _ _ _ __ ___
| ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
| | | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
|_| |_| |_|\___/|_| \__,_|_| |_| |_|

Maar met gebruik van [code], ziet het er zo uit:
 _____ _
 | __ \| |
 | |__) | |__  ___ _ __ _  _ _ __ ___
 | ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
 | |  | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
 |_|  |_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_| |_|

Aangehaalde tekst: [quote]...[/quote] or [quote=...]...[/quote]

Om een quote van iemand aan te halen in een bericht, kan deze tag worden gebruikt. De naam van de persoon van wie de quote is hoeft niet verplicht te worden opgegeven. Voorbeelden: [quote]Phorum is het beste forum![/quote]
[quote=Uit Hamlet, door William Shakespeare]
To be or not to be, --that is the question:--
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?
[/quote]


Deze zullen worden getoond als:

Quote:
Phorum is het beste forum!
Quote:
Uit Hamlet, door William Shakespeare
To be or not to be, --that is the question:--
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?

Een horizontale scheidingslijn invoegen: [hr]

Om een scheidingslijn in een bericht aan te brengen, gebruik de [hr] tag. Deze zal worden getoond als:
Dit is voornamelijk bruikbaar voor het aanbrengen van structuur in lange berichten.

Lijst met items:
[list]
[*] item 1
[*] item 2
[/list]

De [list] tag kan worden gebruikt voor het toevoegen van lijsten met items aan een bericht. Standaard worden zogenaamde "bullets" gebruikt voor elk item. Door het toewijzen van "1" (cijfers), "a" (letters), "A" (hoofdletters), "i" (Romeinse cijfers) of "I" (Romeinse cijfers in hoofdletters), kan dit worden gewijzigd. [list]
[*] item 1
[*] item 2
[list]
[list=A]
[*] nog een item 1
[*] nog een item 2
[/list]


Deze zullen worden getoond als:

 1. nog een item 1
 2. nog een item 2