Uitnodiging STW-avond met eten, uitreikingen en mooie verhalen

Een avond samen eten en de prijzen van de clubkampioenschappen uitreiken beviel zo goed in 2022 dat we dat in 2023 opnieuw doen! We hebben het programma dit jaar nog wat meer aangekleed.

 

De activiteitencommissie, de jeugdcommissie, de technische commissie en het bestuur nodigen jullie daarom van harte uit om op donderdag 30 maart naar het clubhuis van TCW te komen. Het adres is Nudepark 81 (achter de Gamma). Daar staat om 18 uur een stamppotbuffet voor ons klaar.

 

Na het eten vervolgen we met de uitreiking van de diploma’s van het jeugdschaatsen, de prijzen van de clubkampioenschappen, twee mooie verhalen van onze leden Sinne de Boer en Max Kleinrensink over de bijzondere prestaties die zij op de skeelers en de shorttrackschaatsen leverden en tenslotte een toelichting van de technische commissie over het programma van de zomertrainingen. Wat kun je daar verwachten om met veel plezier in de zomer helemaal klaar te zijn voor het nieuwe schaatsseizoen ‘23/’24?

 

Tijdsindeling

18 – 19 uur Stamppotbuffet

19 – 20 uur Uitreiking diploma’s en prijzen clubkampioenschappen

20 – 20.30 uur Sinne de Boer en Max Kleinrensink over hun prestaties

20.30 -21.00 uur Technische Commissie over het zomerprogramma

Rond 21.30 uur ronden we af.

 

Opgeven voor het stampotbuffet via mail:accie@stw-site.nl . Dieetwensen vermelden en met hoeveel personen je komt.

Betalen voor stampotbuffet via NL28INGB0002144671, t.n.v. Schaatstraininggroep Wageningen. Eigen bijdrage 5€ voor jeugdleden, €7,50 voor junioren en volwassenen. Graag voornamen vermelden als je voor meer dan 1 persoon betaalt.

 

Als je niet mee eet dan kun je gewoon zonder aanmelding naar deze STW-avond komen. Dus als je bijvoorbeeld je diploma van het jeugdschaatsen of je prijs van de clubkampioenschappen wilt komen ophalen zonder mee te eten dan ben je van harte welkom! Dat geldt natuurlijk ook voor trotse ouders.

 

Zegt het voort en komt allen!