Corona Protocollen

Winter 2020-2021

Deze winter zijn er voor de diverse schaatstrainingen Corona protocollen van toepassing. Echter, per ijsbaan/trainingsuur zijn deze protocollen iets verschillend. Daarnaast heeft STW een protocol voor het carpoolen naar de ijsbanen. Om door de bomen het bos te blijven zien vind je hieronder een overzicht per ijsbaan/trainingsuur. We zullen proberen deze zoveel mogelijk up-to-date te houden gedurende het winterseizoen, ook afhankelijk van de landelijke Corona maatregelen en evt. aanpassingen hierin.

Update 15 februari 2021

IJsbaan Triavium in Nijmegen heeft ons bericht dat het ernaar uit ziet dat zij dit winterseizoen niet meer open kunnen vanwege de Coronamaatregelen. Tegelijkertijd kost het veel energie om de ijsvloer langer te laten liggen. Daarom is besloten om de ijsmachines uit te zetten en het  schaatsseizoen 20/21 te beëindigen.

Het STW-bestuur beraadt zich er nog op hoe de leden gecompenseerd kunnen worden voor de gemiste trainingen, met aftrekt van de gemaakte kosten. Hierover ontvangen jullie voor 1 april uitsluitsel.

Triavium zou dit jaar een nieuw pasjessysteem krijgen voor de toegang, maar dat wordt nu het komende seizoen geïmplementeerd. NSV is nu al begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen voor hun trainingsuren. NSV heeft als huurder met Triavium afgesproken om de gegevens inclusief pasfoto, digitaal aan te leveren.

Je krijgt een nieuwe toegangspas na inleveren van je oude toegangspas. De nieuwe toegangspas (QR-code)  wordt voorzien van een pasfoto met vermelding van volledige naam + geboortedatum + naam vereniging. Dat maakt identificatie bij de kassa van Triavium en aan het ijs mogelijk. Het gaat om in totaal zo’n 1.000 personen, ruim 80 trainingen verdeeld over 20 uren.

Het maken van een pasfoto aan de kassa van Triavium met een webcam, zoals voorheen, zal niet meer gebeuren. Onze STW leden moeten hun pasfoto aan de NSV ledenadministratie op sturen, zodat die de gegevens door kan sturen aan Triavium om de passen in orde te maken.

Komend seizoen kunnen daar dan de aangemelde trainingen aan gekoppeld worden. Het pasje kun je komende jaren blijven hergebruiken.

Stuur hiertoe vóór 15 maart 2021 een pasfoto (of goed gelijkende selfie) naar

ledenadministratie@nijmeegseschaatsvereniging.nl

o.v.v. volledige naam +  geboortedatum  naam vereniging + NSVregistratienummer

Update 17 januari 2021

  • Alle trainingen in Nijmegen vervallen in ieder geval tot 9 februari. Het is afwachten wat de ontwikkelingen in de komende weken zijn of we na 9 februari weer kunnen schaatsen. Daarover wordt dinsdag 2 februari meer bekend gemaakt. Meer info op de NSV site
  • Triavium is gesloten, dus ook schaatsen op recreanten/norenuren is niet mogelijk. Als Triavium weer open gaat zal er waarschijnlijk op de NSV uren nog steeds volgens het beperkte rooster 1x/14dagen geschaatst kunnen worden. Daarover t.z.t meer info.
  • Trainingen in Utrecht gaan vooralsnog door op de wijze zoals de afgelopen weken al werd gehanteerd (met inschrijving vooraf). De buitenbaan is open en ook op recreantenuren is schaatsen mogelijk middels online reservering van tickets via website van Vechtsebanen.

 

Update Utrecht 12 januari 2021

  • Met ingang van heden is het voor iedereen verplicht (m.u.v. kinderen <13jr) om bij het aan- en uittrekken van de schaatsen een mondkapje te dragen. Dus voordat je het ijs opgaat en weer van het ijs afkomt en bij je tas bent: mondkapje op doen. De trainers en coördinatoren hebben deze natuurlijk al constant op.
  • Tevens geldt voor iedereen zittend op de bank op het middenterein: zit altijd met je gezicht naar de tribune.

 

Update Utrecht 15 december 14.30 uur

Na overleg met Gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen.
*   Schaatsen is buitensporten in de Vechtsebanen
*   Buitensportaccommodaties mogen open
*   Begeleiding/bezoekers zonder schaatsen niet toegestaan
*   Er mogen geen reserveringen worden aangenomen van meer dan 2 personen van 18+
*   Evt douches en kleedkamers moeten gesloten zijn
*   En tijdens het schaatsen moet de anderhalve meter afstand zijn gewaarborgd

Simpel gezegd, als Vechtsebanen de bezoekersstroom zodanig reguleert en in de hand kan houden dat de anderhalve meter kan worden nageleefd, ook op het ijs, dan moet dit mogelijk zijn.

Tot zover de tekst van de Gemeente Utrecht.
In de praktijk betekent dit voor het BVU schaatsen dat de protocollen van 14 oktober opnieuw gelden. Dat wil zeggen:
– iedereen houdt op en naast het ijs minimaal 1.5m afstand, ongeacht leeftijd, relatie of familiair verband
– een groepje bestaat uit maximaal 2 personen
– uitrijden in de binnenbaan, achter elkaar (dus niet naast elkaar) op minimaal 1.5m onderlinge afstand

Tot nadere aankondiging kan er volgens het bekende rooster, met aanpassingen in week 52 en week 53 vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling, geschaatst en getraind worden.

De sportity app al gedownload?
De Baanvereniging Utrecht maakt gebruik van de sportity app. Deze biedt snelle toegang tot de actuele informatie, zoals nu het Corona nieuws. In andere tijden kun je informatie over wedstrijden en startijsten ontvangen.
Download de Sportity app op je telefoon en meld je aan met BVU

 

Gewijzigd trainingsschema Utrecht en Nijmegen na nieuwe Corona maatregelen op 14 oktober: Trainingsschema (update 05-11-2020)

STW protocol carpoolen: advies carpool en Corona

Triavium – Nijmegen

Alle bezoekers aan Triavium ouder dan 12 jaar worden dringend verzocht in de hal een mondkapje te dragen, behalve als je je op het ijs bevindt.
STW Training (op NSV-uren): Coronaprotocol voor N50 – N51 – N52 – N56 – N57 (versie 04-11-2020)
STW Training N53 – N54 (jeugd): Corona maatregelen Triavium verenigingen (versie 05-11-2020)
– Extra N53: Coronaprotocol N53 (woensdag)
– Extra N54: Coronaprotocol jeugd uur N54 (zaterdag)
Langebaan wedstrijden: Corona protocol lb wedstrijden Triavium (versie 01-10-2020)
Voor meest actuele info m.b.t. Coronamaatregelen tijdens wedstrijden, check de website van de BGP

Algemene veiligheidsregels tijdens trainingen in Triavium: Veiligheidsregels Triavium (nov 2018)

Vechtse Banen – Utrecht

Voor Utrecht: check actuele informatie OVER TRAININGEN INDIVIDUEEL RESERVEREN vanaf 18-10 op de site van Baanvereniging Utrecht

Alle trainingsuren:
Coronaprotocol Vechtsebanen KNSB uren (versie 09-10-2020)
Baaninrichting tijdens training en wisselmomenten
Baanindeling tijdens BVU-uren (versie 19-10-2020)
JURY langebaan wedstrijden: Corona protocol JURY bij wedstrijden (versie 09-10-2020)
Check actuele informatie  op de site van Baanvereniging Utrecht

Algemene veiligheidsregels tijdens trainingen Vechtsebanen: Veiligheidsregels Vechtsebanen (sep 2018)

Meer informatie:

Voor meer informatie over verantwoord sporten in tijden van Corona:
·  Rijksoverheid
·  KNSB
·  NOC-NSF

 

Zomer 2020

Voor de STW-trainingen in het zomerseizoen van 2020 was het volgende Corona protocol van toepassing: protocol-trainingen-STW-tijdens-corona