Winter

Aanvraag Abonnementen seizoen 2021-2022

Je kunt weer abonnementen aanvragen voor het komende schaatsseizoen.  Na een jaar vol corona-beperkingen hopen we de komende winter op een redelijk normaal seizoen. Hoewel nog alles nog niet als vanouds is zijn er op dit moment geen beperkingen bij het sporten van kracht die dat in de weg staan. We willen daarom niet langer wachten met inventarisatie van de abonnementen, zodat er nog voldoende tijd is voor de indeling als het schaatsseizoen straks kan beginnen. Als er nog beperkingen van kracht zijn kunnen we terugvallen op draaiboeken van vorig jaar.

De aanmelding verloopt uitsluitend via het Internet Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier abonnementen 2020-2021 Bestaande leden moeten dit formulier uiterlijk 15 augustus 2021 inzenden. Als groepen te vol zijn dan wordt de volgorde van inschrijving als selectiecriterium gehanteerd. (Nieuwe) leden, die na de inschrijvingsperiode hun aanvraag indienen, kunnen dus alleen nog geplaatst worden als er nog plaats is op de voor hun niveaugroep beschikbare trainingsuren.

Zie de toelichting: Toelichting op de Abonnementenaanvraag 021

Indeling

Bij de beschikbare uren gaan we uit van de situatie zoals die voor vorig jaar was. Als de aanvragen binnen zijn worden deze door de ledenadministratie en trainingscoördinator verwerkt tot  homogene trainingsgroepen van ongeveer 15 personen.

Mochten we leden niet kunnen plaatsen op basis van de verstrekte informatie op het aanvraagformulier, dan zullen we nader overleggen om te kijken welk alternatief we kunnen bieden.

In september, voor het begin van het ijsseizoen wordt per mail bekent gemaakt op welk(e) trainingsu(u)r(en) je bent ingedeeld.

 

Wedstrijdlicenties moet je persoonlijk rechtstreeks aanvragen bij de KNSB. http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/

Leden van STW die willen shorttracken in Nijmegen kunnen zich vanaf aanmelden bij de training van NSV.  https://www.nijmeegseschaatsvereniging.nl/index.php?page=25&sid=1  STW organiseert zelf geen shorttracktrainingen dus je traint in een groep van NSV en betaalt het abonnement ook rechtstreeks aan NSV.

Toegangspasjes

Wie nog een pasje heeft voor Utrecht van vorige jaren, kan dat dit jaar gewoon weer gebruiken, dat wordt dan geactiveerd voor je trainingsu(u)r(en) van dit jaar. De Utrechtse abonnementspasjes voor nieuwe leden zullen we zoveel mogelijk op de eerste training aan jullie uitdelen.  In Nijmegen komt er dit jaar een nieuw poortcontrolesysteem. Als je op de NSV-uren(N-50,51,52,56 of 57) schaatst dan heb je als het goed is, je pasfoto al opgestuurd naar de ledenadministratie van NSV. Voor nieuwe leden en de andere uren volgt nadere info als de uren zijn ingedeeld.

 

Openingsdata ijsbanen voor abonnementhouders (onder voorbehoud) Utrecht  zaterdag 2 oktober 2021 tot 20 maart 2022.  Het ringbaan seizoen in Nijmegen voor verenigingen loopt van 27 september t/m 27 maart m.u.v. de kerstvakantie.

 

Reacties

Met vragen kun je terecht bij ledenadministratie@stw-site.nl . Als je de afgelopen jaren bij STW geschaatst hebt, maar je wenst voor de komende winter geen abonnement, meldt dat dan bij mij. Dan weten we dat we geen aanvraag meer van je hoeven te verwachten.

Floor van der Wilt,

ledenadministratie@stw-site.nl

abttoel2021

Triavium – afspraken aankomst en vertrek

Komend seizoen gelden voor deelname aan trainingen op de Ringbaan speciale afspraken over aankomst en vertrek in Triavium, zie Corona protocollen

Kijk goed naar de ‘instructie’ en het stipte tijdsschema op de bijgaande folder en volg de aanwijzingen in Triavium van vrijwilligers in de entree op. De gebruikelijke omkleed- en opstapruimte is dicht. De groepsplekken zijn gelijk aan andere jaren. Ook gaat de deur/poort 5 minuten na aanvang van het trainingsuur dicht.

Soms zijn er bijzondere activiteiten op de trainingsuren, b.v. rondentochten op N51. Op de site van NSV kun je een kalender vinden van de trainingen: Kalender trainingen NSV. Daar kun je controleren of de trainingen doorgaan.

Het tijdstip voor N53 op woensdagavond laat is vervroegd naar 21.00. Voor de regels op dat uur in verband met Corona, zie Corona protocollen

Veiligheidsregels

Veiligheidsregels Triavium def 16nov2018

Wedstrijden

Wedstrijdinfo verschijnt op de site van Baanvereniging de Gelderse poort http://www.bgpnijmegen.nl

In Utrecht zullen er weer de gebruikelijk marathon en langebaanwedstrijden zijn. Je kunt je via de BVU-site inschrijven. Wedstrijden in Utrecht zijn alleen toegankelijk voor leden die aangegeven hebben dat ze een licentie aangingen schaffen. Voor die leden heb ik n.l. een wedstrijdtrainingsabonnement besteld. Als je geen wedstrijdtrainingsabonnement in Utrecht hebt, kan ik nog een wedstrijdkaart voor je bestellen à €74,-, dan mag je ook aan de Utrechtse marathon en langebaan wedstrijden meedoen.

Pasjes Utrecht

De plastic pasjes die jullie vorig jaar al gebruikt hebben, kun je ook dit jaar weer gebruiken. Ze zullen geactiveerd worden voor je aangevraagde trainingsuren.
De leden die nog geen pas hebben kunnen die bij de kassa laten maken, voor aanvang van het eerste trainingsuur.

Pasjes Nijmegen

Triavium werkt aan een nieuw toegangssysteem. Naar verwachting wordt dat in oktober na een testperiode definitief ingevoerd. Daarover zullen jullie vanzelfsprekend nog worden geïnformeerd.

Abonnementsverdeling

Een actuele lijst met de abonnementsverdeling per trainingsuur is aan alle leden rondgemaild.

Voor informatie over de resterende beschikbaarheid van abonnementen op trainingsuren: vraag het via ledenadministratie@stw-site.nl.

Trainers per trainingsuur 

IJsbaan Dag Code Aanvang Groep Trainer
Utrecht Maandag U01 16.30 TG3 Jan van Niejenhuis
Dinsdag U14 18.45 TG1 Oane Zijlstra
Woensdag U04 18:00 TG1/TG2 Oane Zijlstra
U05 19:30 TG3 Jan van Niejenhuis
Vrijdag U06 17:45 TG1/TG2 Hidde van de Beek
Nijmegen Maandag N56 18:00 JUN Harm Smit
N50 19:30 TG1/TG2 Joop de Boer
N51 21:00 TG3 Bauke Abma
Woensdag N52 18.30 LES/TG3 langzaam Jaike Loots
TG1/TG2 Harry Hansma
JUN Harm Smit
N53 21:00 TG3 snel/TG2 Coen Beaujon
Zaterdag N54 18.45 JEU 1 (oudsten) Enrico Kunst
JEU 2 Alisha Hansma
JEU 3 (jongsten) Meindert Jorna

Vervoer

Het vervoer op de verschillende trainingsuren wordt gecoördineerd door onze vervoerscoördinatoren.
I.v.m. Corona gelden de RIVM richtlijnen bij het carpoolen naar de ijsbaan, zie Corona protocollen

  • Wees op tijd bij het vertrekpunt
  • De meerijdende leden betalen een benzinevergoeding aan de chauffeurs:
  • Naar Utrecht geldt een vergoeding van 5,50 euro
  • Voor Nijmegen is de prijs 3,50 euro
  • Voor de uren waarbij ouders verwacht worden te rijden, zullen de coördinatoren nog apart contact opnemen voor een vervoerschema. De kosten worden verrekend door evenredige verdeling van de rijbeurten
  • Er wordt voor het gezamenlijk vervoer per auto vertrokken vanaf de Parkeerinham bij studentenflat Asserpark op de Hollandseweg in Wageningen (voor de jeugd vanaf de parkeerplaats bij de flat zodat de kinderen niet zo snel de weg op rennen).
  • Voor N50 wordt vertrokken vanaf de Diedenweg, bij de Peugeot garage, tegenover nr. 45
  • Als je meedoet met de carpool en een keer niet mee gaat schaatsen, dien je je tijdig af te melden bij de vervoerscoördinator.
  • In de lijst met abonnementen is de beschikbaarheid van vervoer aangegeven zoals aangegeven bij de abonnementsaanvraag, mocht dit gewijzigd zijn geef dat dan door aan je coördinator.

IJsbanen

Om te informeren of er daadwerkelijk ijs ligt:
Vechtsebanen Utrecht: www.vechtsebanen.nl , telefoon (030) 262 78 78
Triavium Nijmegen: www.triavium.nl , telefoon (024) 344 55 58

 

Jaarplan trainingen

De schaatstrainingen volgen het Jaarplan_STW_winter 20-21. STW verzorgt in de winterperiode geen kracht- en conditietrainingen. Leden die naast de trainingen op het ijs nog extra aan kracht en conditie willen werken, wordt geadviseerd naar een van de Wageningse sportscholen te gaan.

Zie voor informatie over trainingsmogelijkheden in de zomer de pagina over de Zomer – trainingen“.