Lid worden?

STW verwelkomt nieuwe leden. Als lid van STW kun je deelnemen aan de schaatstrainingen en de zomertrainingen en aan de andere activiteiten die de club organiseert. Verder ontvang je een paar keer per jaar het clubblad Ijskrabbels. Donateurs doen niet mee aan de trainingen. Zij zijn wel van harte welkom bij de overige activiteiten die STW organiseert en ontvangen per post de Ijskrabbels.

Contributie

De contributie bedraagt voor senioren 66 euro, voor junioren 62,50 euro en voor de jeugd 44 euro. De contributie voor studenten die ook lid zijn van IJzersterk bedraagt 41,00 euro. Donateurs dragen minimaal 38,50 euro bij.

Schaatsabonnement

In de zomer kunnen leden een ijsabonnement aanvragen voor de trainingen op de ijsbaan van Utrecht en/of Nijmegen. Zie de uitgebreidere abttoel2023 over de gang van zaken en een indicatie van de prijzen van abonnementen.

Nog vragen?

Heb je interesse in het lidmaatschap van STW of een schaatsabonnement, maar wil je graag eerst meer informatie? Je bent van harte welkom op een van de trainingen voor een kennismaking. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen aan Floor van der Wilt. Via het inschrijfformulier kun je je online aanmelden als lid en abonnementen aanvragen. Voor aanmelding als donateur van STW of niet schaatsend lidmaatschap: maak gebruik van dit formulier  en stuur dit per post of breng het langs bij (Floor van der Wilt, Nienke van Hichtumstraat 19, 6708 SE Wageningen)  of stuur het geprinte en ingevulde formulier per e-mail aan Floor van der Wilt.