Wedstrijden Utrecht

STW-leden met een licentie en abonnement in Utrecht kunnen meedoen aan de wedstrijden en marathons die de Utrechtse baancommissie organiseert. Je moet in het bezit zijn van een KNSB-wedstrijdlicentie (UT) en tenminste één trainingsabonnement in Utrecht. Het wedstrijdschema is te vinden op de website van de baancommissie Utrecht onder ‘Langebaan/Wedstrijdkalender’ en tevens op het prikbord bij de kleedkamers. Let op: de versies van het wedstrijdschema kunnen elkaar snel opvolgen. In oktober, november en december zijn de meeste wedstrijden. In het nieuwe jaar vallen doorgaans veel wedstrijdblokken uit door clubkampioenschappen e.d.

Wedstrijdopgaven

Opgave voor de wedstrijden vindt plaats van eind september tot maart. STW krijgt op zaterdagavond, zondagmorgen en zondagavond per wedstrijd een beperkt aantal plaatsen toegewezen. Je kunt je tot de uiterlijk dinsdag 16.00 uur voor een wedstrijdweekend liefst per mail opgeven bij de wedstrijdcoördinator. Vermeld bij je opgave naam, datum, UT-wedstrijdnummer en gewenste afstanden. Als er meer aanmeldingen zijn dan wedstrijdplaatsen worden deze zo evenredig mogelijk verdeeld.

Op vrijdagavond worden de startlijsten op het wedstrijdbord in Utrecht en soms ook tijdig op de website van de Baancommisie gepubliceerd. In noodgeval kun je tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd bellen naar de juryruimte op de baan, telefoon (030) 261 69 73. Zekerder is je laten afmelden door één van de andere wedstrijdrijders. Als je niet bent afgemeld, word je geschorst!

Wedstrijden en marathons rijden = jureren

Aan het rijden van wedstrijden of marathons in Utrecht is de verplichting gekoppeld om een aantal keren te jureren bij de wedstrijden. Normaal  is dit op zondagavond van 19.00-21.00 uur. Soms worden ook wedstrijden samengevoegd en veranderen deze tijden. Zie de volgende uitgebreidere informatie:jury informatie en www.bcutrecht.nl

Mastercircuit

Alle informatie over deze wedstrijden is te vinden op de volgende website: Schaatscircuit.nl/wedstrijden/inschrijven.