Aanmeldingsformulier STW-lidmaatschap

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid of donateur van de Schaatstrainingsgroep Wageningen.

Daarnaast willen we graag dat je de (papieren) machtigingincassoformulierSTW invult voor de aan STW te betalen bedragen voor contributie en eventuele abonnementen. Dit formulier kun je downloaden, printen en ingevuld opsturen.

Schaatsabonnementen zijn naar verwachting vanaf juni of juli te bestellen via de rubriek Trainingen > Winter op de website van STW.

Persoonlijke gegevens

(Velden met een * zijn verplicht)

Ik meld mij aan als * Lid Donateur
Achternaam *
Voorletter(s)
Roepnaam
Straat en huisnummer *
Postcode en plaats *  
Voorkeur e-mailadres *  privé werk
Extra e-mailadres  privé werk
Telefoon privé
Telefoon werk/anders
Geboortedatum
M/V Man Vrouw
Rekeningnummer IBAN
Oud licentienummer bij andere vereniging?
Oud wedstrijdnummer bij andere vereniging?

Geef aan wat van toepassing is:

Ik ben wel geen lid van de vereniging De Friesche Elfsteden

Zo ja, lidnummer:

Ik ben wel geen lid van IJzersterk


STW-trainingen

Om de algemene interesse van nieuwe leden te peilen en om na te gaan in welke trainingsgroep je het beste kunt worden ingedeeld, willen we je verzoeken om onderstaande vragen, voor zover mogelijk, zo volledig mogelijk te beantwoorden. Nieuwe donateurs hoeven de vragen niet te beantwoorden.

1. Aan welke trainingen ben je van plan deel te nemen:

Schaatstraining
Bostraining (kracht en conditie)
Fietstraining
Skeelertraining
Krachttraining
Mountainbiketraining
Geen training

Met vraag 1 inventariseren we de trainingsinteresses; we merken op dat kracht- en mountainebiketraining op dit moment geen deel uitmaken van het trainingsaanbod van STW.

2. Op welke ijsbaan zou je willen trainen:

Utrecht
Nijmegen
Zowel Utrecht als Nijmegen
Geen training

3. Heb je al eerder bij een schaatsclub training gehad?

Ja
Nee

Zo ja, hoeveel jaar heb je training gehad? Kun je aangeven op welk niveau? Had je ijsfaciliteiten (YF)?

Zo nee, wat is je schaatservaring tot nu toe en wat is je motivatie of doel om lid te worden van STW?

4. Beheers je volledig pootje over in de bocht?

Ja
Nee
Een beetje

5. Heb je ervaring met wedstrijdschaatsen?

Ja, ik ben actief wedstrijdschaatser
Ja, ik heb in het verleden wedstrijden geschaatst
Nee

6. Wat zijn je persoonlijke records en wanneer heb je deze gereden?

PR 500m: Jaar/datum: 
PR 1000m: Jaar/datum: 
PR 1500m: Jaar/datum: 
PR 3000m: Jaar/datum: 
PR 5000m: Jaar/datum: 
PR 10km: Jaar/datum: 
7. Hoeveel keren per week train je / ben je van plan te gaan trainen in de zomer? Gemiddeld  keer.
8. Hoeveel keren per week train je / ben je van plan te gaan trainenin de winter? Gemiddeld  keer.

Opmerkingen:

Machtigingsformulier
Het machtigingsformulier voor de contributie en abonnementen zal ik inleveren.

Plaats
Datum
Handtekening (alleen in te vullen op uitgeprinte versie)

Graag dit formulier scannen en mailen of  printen en verzenden per post of langsbrengen bij (Floor van der Wilt
Nienke van Hichtumstraat 19, 6708 SE Wageningen) of per mail aan de STW Ledenadministratie 

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei (begin nieuwe verenigingsjaar) schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) te geschieden.

Meer informatie? Neem via e-mail contact op met STW-ledenadministratie.