Donaties veegmachine

Bij vorst kan er al snel geschaatst worden op de Nevengeul in de Wageningse uiterwaarden. Om er lekker te kunnen blijven schaatsen moet de baan wel regelmatig worden geveegd. Sinds januari 2011 gebeurt dat met een gemotoriseerde ijsveger. Daarmee kan er een mooie brede baan worden geveegd zodat er volop ruimte is voor alle schaatsers en iedereen veilig kan schaatsen.

Dit brengt natuurlijk wel de nodige kosten met zich mee. Daarom roepen we alle Wageningse schaatsliefhebbers op om bij te dragen via een eenmalige bijdrage in de melkbussen op het ijs of een storting op rekeningnummer  NL28INGB0002144671, t.n.v. Schaats Traininggroep Wageningen o.v.v. Donatie ijsveegmachine.

Als je structureel wilt bijdragen dan kan dat door donateur van STW te worden. Dan blijf je ook op de hoogte van wat er binnen STW gebeurt: je krijgt bijvoorbeeld een paar keer per jaar het clubblad “IJskrabbels”. Je kunt je hier als donateur aanmelden.