Geulcommissie gelauwerd

Afgelopen woensdag waren op de Bongerd de uitreikingen van de Sportraadprijzen voor talenten, sportmannen en -vrouwen en ploegen. En er was als aangekondigd een prijs voor een groep die een bijzondere prestatie op sportief gebied heeft verricht in 2013. De Geulcommissie sleepte die prijs in de wacht.

Presentator Arnold Winkel dankte namens de Wageningers de Geulcommissie voor het plezier wat een hoop stadsgenoten beleven aan de goed onderhouden schaatsvloer.

De voltallige commissie stond op het podium en kreeg bloemen en een oorkonde. Voorzitter Jan kreeg de kans om het belang van ondersteuning door vrijwilligers nog eens onder de aandacht te brengen. Zijn verzoek aan de gemeente om ook bij te dragen aan de kosten van het materieel en het onderhoud werd beleefd opgevangen door wethouder Theune.

De Geulcommissie ging met een mooie oorkonde huiswaarts.