Nieuwe kijk op motorisch leren

Enkele mogelijke alternatieven voor trainingen voor het schaatsen; een toelichting op het  Jaarplan 2019 (zomer), door Harm Smit. 

Al enige tijd staat de “Nieuwe Kijk op Motorisch Leren” in de belangstelling. Met die nieuwe kijk kunnen, volgens bewegingsdeskundigen, mensen die trainen voor prestatiesporten uiteindelijk voortvarende resultaten behalen. Belangrijk bij dit leerproces is dat degene die de training uitvoert bewust is van zijn eigen bewegingen en eigenaar is van zijn eigen leerproces. Een trainer kan hem daarbij coachen.

Er zijn een achttal aspecten die bij de Nieuwe Kijk centraal staan (Beek, 2010)[1]. Ik heb daaruit een beperkt aantal punten genomen die naar mijn idee het meest eenvoudig te implementeren zijn in de trainingen voor het schaatsen. Deze aspecten heb ik aangevuld met andere aspecten die, naar mijn mening, nog nadrukkelijker een onderdeel kunnen zijn van schaatstrainingen. Maar terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij dat al die verschillende aspecten weer nauw met elkaar samenhangen.

 

Als eerste kunnen worden genoemd:

  • Externe Focus
  • Random variatie – Differentieel leren
  • Old Way – New Way,

 

Ik heb voor het jaarplan zomer 2019 deze drie aangevuld met twee andere t.w.:

  • Secundair Motorisch geheugen; deze sluit nauw aan bij de nieuwste inzichten in de leerprocessen
  • Meer aandacht voor echte specifieke krachtoefeningen kunnen baat hebben bij het aanleren van de eigen schaatstechniek

 

Ik heb deze genoemde aspecten opgenomen in bijgevoegd schema. Daarin wordt kort weergegeven wat de aspecten inhouden en vervolgens enkele voorbeelden aangegeven die trainers kunnen opnemen in een training. Ik pretendeer niet volledig te zijn, als ik dat al zou kunnen. Ook ben ik erg benieuwd naar de wijze waarop de verschillende onderlegde trainers, altijd nieuwgiering naar nieuwe ontwikkelingen in de schaatssport, invulling geven aan deze aspecten.

Van hen wil ik graag horen welke nieuwe vormen ze zelf hebben hebt ontdekt en je wilt delen met anderen.

Lees hier  het hele artikel inclusief schema en oefeningen.

 

 

[1] https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=6056&m=1455188723&action=file.download

http://www.sport-gericht.nl/site-sport-gericht.nl/assets/files/1295/bundel_motorisch_leren_beek.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VDGEPVeG85I&list=PLT52h0zo_smdpeDUuxJkzlhBkDkB9lxbp&index=2&t=0s