Online Algemene Ledenvergadering STW

De eerste online ALV van STW is een feit. Op donderdagavond 10 september jl. kwamen virtueel 38 STW leden bijeen. Onder leiding van dagvoorzitter Michiel Hoefsloot verliep de vergadering heel vlotjes met hier en daar een kwinkslag. Allereerst waren er complimenten van de leden en het bestuur voor de redactie van de vernieuwde IJskrabbels, de glossy die alle leden nipt voor de vergadering in de bus hadden gekregen. Naast de vaste agendapunten stonden de wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Voorzitter Laurens Vogelezang gaf in een pakkend betoog toelichting op de noodzaak en het nut hiervan. Het vertrouwen in het bestuursvoorstel bleek groot: met 132 uitgebrachte stemmen werd het vereiste quorum bereikt. De benodigde meerderheid van 2/3 van de stemmen was geen probleem: het voorstel werd unaniem aangenomen door de betrokken leden.

Afscheid bestuursleden Laurens, Michiel en Poppe, welkom Willemiek

Aan het einde van de avond waren dankwoorden, bloemen en cadeaubonnen voor Michiel Hoefsloot en Poppe Kloen respectievelijk ex- bestuurslid en ex-penningmeester die in mei jl. al waren afgetreden. Annemarie Rietman heeft haar plek als penningmeester na een jaar moederschapsverlof weer ingenomen en gaat haar 2e jaar in. Judy Hauser blijft aan als bestuurslid voor het 3e jaar en ondergetekende gaat haar 5e jaar in als secretaris. Tegen wil en dank moest Laurens Vogelezang helaas de voorzittershamer neerleggen hetgeen heel erg jammer is en een groot gemis voor de vereniging. Ook voor hem waren er woorden van dank, bon en bloemen. Helaas viel er nog geen nieuwe voorzitter te benoemen maar werd gelukkig wel Willemiek Kamper welkom geheten in het bestuur. Met haar komst hebben we een inspirerend rolmodel binnen het bestuur van een jonge vrouw bij wie het wedstrijdschaatsen na aan het hart ligt.
Al met al een geslaagde vergadering welke perspectief biedt voor de toekomst van STW.

José Koumans-van Diepen, secretaris STW

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.