Op de ALV van 25 april 2024 werd, onder groot applaus, Judy Hauser benoemd tot erelid van STW

Judy Hauser is lid van STW sinds september 1985. Zij was toen tweedejaars student. Al heel snel daarna is ze (voor de eerste keer) in het bestuur gekomen, waarschijnlijk in 1986. Precieze data waren zo snel niet na te zoeken, maar in ieder geval was ze in 1987, toen Floor in het bestuur kwam, al penningmeester. Ze heeft er toen een hele tijd ingezeten, volgens ooggetuigen de volle termijn van zes jaar.

Sindsdien heeft ze binnen de vereniging altijd diverse taken vervuld. Zo is ze lange tijd lid geweest van de PAST-commissie en is ze tot op de dag van vandaag vaste kracht in de organisatie van de clubkampioenschappen. Op Judy doe je niet zo vaak tevergeefs een beroep.

 

Zes jaar geleden is ze opnieuw in het bestuur gekomen, eerst als algemeen bestuurslid en later als penningmeester. Hierin toonde ze grote inzet en betrokkenheid en is ze een van de steunpilaren geweest voor de vereniging; een vaste waarde in een tijd van veel wisselingen en veranderingen. Naast het leiden van een vereniging door Covid-tijd, maakte ze een aantal jaar deel uit van een bestuur bestaande uit slechts drie personen. Dat is eigenlijk veel te weinig, en het betekent in de praktijk dat naast taken die horen bij een bepaalde portefeuille (in haar geval het contact met de Activiteitencommissie, de Internetcommissie en de Vervoerscoördinatie) ze eigenlijk altijd overal bij betrokken is geweest.

 

De laatste twee jaar konden de zittende medebestuursleden van dichtbij zien hoe ze dat deed. Kenmerkend was dat ze altijd heel goed op de centjes lette. Dat lijkt wel logisch, gezien haar rol als penningmeester, maar het is wel goed om dat altijd in beeld te hebben bij alles wat een vereniging organiseert. En dat had ze!

 

Verder heeft Judy een groot collectief STW-geheugen: door haar jarenlange betrokkenheid kent ze heel veel mensen, weet ze waar gevoeligheden liggen, en kent ze de STW-tradities. Dit was ontzettend waardevol voor relatief nieuwe bestuursleden. Het is opgemerkt dat Judy in het bestuur nooit achterover leunde, maar altijd proactief te werk ging, mailtjes meestal als eerste had gelezen en actiepunten vaak als eerste noemde in de bestuurs-app. Hierin is ze een prachtig voorbeeld geweest.

 

Voor al die jarenlange betrokkenheid en alertheid heeft het bestuur Judy tijdens de ALV op 25 april jl. voorgedragen als erelid van STW. Hier is door de ALV enthousiast en met een groot applaus ingestemd.

Het artikel kwam tot stand met behulp van Jan-Kees Goud

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.