Interview met Harry Hansma ter gelegenheid van zijn afscheid als trainerscoördinator

Door Vera Minten

Harry kijkt bij zijn afscheid als trainerscoördinator terug op een mooi traject van professionalisering STW-trainingsaanpak en -organisatie.

Sinds 1980 is Harry Hansma enthousiast lid van STW. Het penningmeesterschap en de mede-oprichting van de activiteitencommissie had hij al achter de rug toen het bestuur hem vroeg om in 2008 trainingscoördinator, een nieuwe functie binnen STW, te worden. Daarop zei hij van harte ja.

Hij had toen al geconstateerd dat de organisatie van de trainingen bij STW wat meer coördinatie konden gebruiken. Iedereen kon nog op alle trainingsuren inschrijven – zowel in Utrecht als in Nijmegen – dus alle niveaus liepen door elkaar en pas kort voor de start van het seizoen werden de trainers aan de uren gekoppeld. Het gevolg: ontevreden trainers èn rijders. Als eerste is dit toen aangepakt, en met een werkgroepje de huidige indeling in trainingsgroepen ingevoerd. Inmiddels 13 jaar is hij actief geweest in deze functie die hij helemaal zelf heeft ingevuld. Stap voor stap heeft hij door de jaren heen de organisatie rondom trainingen en de trainers opgebouwd. Nu langzamerhand alles wat hij automatisch in zijn hoofd heeft op papier is gezet en besproken, is het moment gekomen om de werkzaamheden aan Sander Schot en Evert Los over te dragen.

In een mail aan trainers en direct betrokkenen vat hij het zelf als volgt samen: “Een indeling voor niveaugroepen is destijds geïnitieerd en elk seizoen kunnen nu een groot aantal trainers op de juiste plek training geven naar tevredenheid van zowel trainers als rijders. Dit betreft niet alleen de wintertrainingen op het ijs, maar ook de zomertrainingen zoals bos, fiets, skeeler en MTB jeugd. Er is vaker overleg tussen de trainers waarbij de trainersbeschikbaarheid en -bezetting een belangrijk onderwerp is maar ook de (interne) trainersopleidingen en bijscholing. Nog een grote verbetering was de komst ven de Technische Commissie in 2017 waardoor er met meer personen aandacht gegeven kan worden aan de organisatie en kwaliteit van de trainingen, het contact met de trainers, onderlinge communicatie en kennisdeling, maar ook het contact met bestuur, ledenadministratie, Jeugdcommissie en andere schaatsverenigingen.”

Hij benadrukt dat voor dit mooie resultaat het enthousiasme en de medewerking vanuit de trainers cruciaal is geweest en STW zich in die zin onderscheid van andere verenigingen. Iedereen staat steeds open voor verbetering en wil daaraan een steentje bijdragen. Hij voegt daaraan nog toe enkele van de verschillende activiteiten die nu door de TC worden geïnitieerd: o.a. een interne jaarlijkse trainersbijeenkomst, het steeds nieuwe mensen enthousiast maken om training te gaan geven, regelmatig nieuwe doelen stellen zoals de kwaliteit van de trainingen aan de jeugd te vergroten. Steeds gericht op het tevreden houden van de trainers en de rijders.

Het gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje, het blijft steeds puzzelen want de bezetting van de trainers is een constant aandachtspunt. Corona heeft ook nog extra werk met zich meegebracht.

Al met al is er door de jaren heen aardig wat tijd in gaan zitten en als het dan op een gegeven moment voelt als steeds meer van hetzelfde, is het moment aangebroken om tijd aan andere zaken gaan besteden vooral ook in de privésfeer geeft Harry aan.

Met alle plannen en resultaten nu op orde is het ook een goed moment om het stokje door te geven. Harry blijft training geven en voorlopig nog in de Technische Commissie actief als achtervang, ook als tijdelijke vervanger van Coen. Verder vooral ook lekker zelf schaatsen en daarbij mensen van advies voorzien.

Rond middernacht stuurt hij nog een appje: “ook is vorig jaar nog een lang gekoesterde wens gerealiseerd – samen met Sander: een trainerswebsite waar kennis en ervaring gemakkelijk kan worden gedeeld (o.a. uitgewerkte trainingen, schaatstechniek websites, filmpjes en achtergrond e.d.) dit om de communicatie en kennis uitwisseling te verbeteren tussen trainers” . Dit tekent zijn betrokkenheid en motivatie om het binnen STW goed op orde te hebben. Meteen hiermee de STW-internet Cie ook weer aan het werk gezet dus nu kunnen we zeker niet achterblijven!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.