Terugblik Algemene Ledenvergadering STW

Op 20 april jl heeft de ALV van STW plaatsgevonden. In het eerste deel hield Leffert Oldenkamp een presentatie over zijn ervaringen in de Elfstedentocht van 1963 en de reünies die daarna zijn georganiseerd. Zijn verhaal zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

Ook werden de Tandwielen voor de beste wielrenners in de STW-tijdrit uitgereikt (zie eerder bericht)

Een ander uitreiking die jaarlijks plaatsvindt betreft de Schaatstriomf Wisseltrofee, ook wel het ‘Uitroepteken’ genoemd.

Froukje Boonstra heeft verleden jaar deze trofee ontvangen en gaf hem nu weer door aan Sinne de Boer voor zijn geweldige prestatie van 503 km skeeleren in 24 uur. Ook kreeg Sinne daarvoor nog een mooie STW Oorkonde. Lees hier ook het artikel over de bijzondere prestatie van Sinne.

Daarna besprak de ALV de gebruikelijke onderdelen als de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van het seizoen 2022/2023, de financiën en de seizoensplanning 2023/2024 van alle verschillende commissies en groepen die aan het werk zijn om STW een levendige en sportieve vereniging te laten zijn.

Er was veel waardering voor het bestuur die zich zeer gemotiveerd inzet om alles wat STW nodig heeft, om met veel plezier en mooie prestaties te functioneren, op orde te houden en te organiseren

Daarnaast is ledenwerving is een belangrijk thema in deze tijden waarin actief lidmaatschap overal terugloopt. Daarvoor heeft de wervingscommissie (Els Schoenmaker, Ronald Zom, Evert Los, Rudolf Barkhuizen) een rapport opgesteld met aanbevelingen hoe we de werving van nieuwe jeugdleden/leden kunnen bevorderen.  Een aantal aanbevelingen zijn besproken qua communicatie en ook opties voor inzet via scholen en op enkele activiteiten op het gebied van skeeleren en schaatskennismaking (aantal weken) tijdens de winterstop van andere sporten. Hiervoor zal een nadere aanpak worden ontwikkeld.

Ook is de mogelijkheid van een helmplicht tijdens ijstrainingen ter bespreking aan de orde gesteld. Geconcludeerd is dat er nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing daarvoor beschikbaar is. STW zal daarom het huidige standpunt t.w. dringend advies tot het dragen van een helm handhaven.

 

Judy met Vera                                 Jan Kees met Robert                       Lindy met Els

Vanuit het bestuur was er namens STW waardering en bloemen voor Els Schoenmaker. Els heeft 5 jaar in de jeugdcommissie gezeten en veel leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals het jeugdkamp en de vossenjacht. En ze had een heel belangrijke verbindende rol. Nu haar zoon naar de junioren gaat wil ze het stokje doorgeven aan een nieuwe jeugdouder.

Robert Kamper kreeg bloemen en hulde omdat hij meer dan 20 jaar wegkapitein geweest van de Brede Ruggen, de woensdagavond fietsgroep die elke week een andere route rijdt. Robert had daarvoor altijd afwisselend routes paraat en de groep daarin meegenomen.

Hulde was er ook voor Vera Minten vanwege haar bijdrage aan het vorige lustrum, de clubkleding en de STW website.

 

Het jaarlijks bedanken van alle vrijwilligers die in commissies, werkgroepen etc een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen van STW vond plaats met het uitreiken van vrolijke buitenplantjes waar we nog lang van kunnen nagenieten thuis

Met nog een afsluitende borrel keken we alweer enthousiast uit naar de sportieve seizoenen die op stapel staan, de afwisselende activiteiten en de energie die er binnen STW is om samen actief te zijn.

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.