Terugblik op de ALV-STW (1); Installatie nieuwe bestuur en afscheid José Koumans

Op donderdag 28 april jl. vond jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van STW plaats. Hoewel de vooruitzichten in de aanloop somber waren voor wat betreft de bestuursbezetting is het met vereende krachten toch gelukt om een enthousiast nieuw en meer volledig bestuur te installeren.

De dagvoorzitter Jan-Kees Goud zei het aan het begin van de avond al heel treffend “….het kan maar zo zijn dat jullie aan het einde van de avond dag voorzitter tegen mij zullen zeggen” en zo geschiedde. Jan-Kees Goud is vanaf afgelopen donderdag de nieuwe voorzitter van STW. Omdat hij enkele drukke perioden in het jaar heeft zal Lindy Messchendorp hem dan als vice voorzitter vervangen. Ook is Dirk de Hoog als nieuwe secretaris aangetreden. Dit alles werd mogelijk doordat er STW-ers bereid waren om de bestaande  werkzaamheden van Jan Kees en Lindy in STW-commissies op zich te nemen zodat zij meer tijd hebben voor deelname aan het bestuur. STW-ers die hebben bemiddeld en degenen die taken overnemen veel dank!

Na de vastgelegde termijn van maximaal 6 jaar bestuurslidmaatschap heeft José Koumans afscheid genomen als secretaris. Zij memoreerde dat ze als secretaris in het bestuur onder 2 voorzitters met veel enthousiasme heeft samengewerkt.

De gezelligheid in het bestuur en de vereniging noemde ze als belangrijke motivatie bij haar werkzaamheden. De afgelopen 2 jaar was vanwege Corona en de afwezigheid van een voorzitter helaas wel moeizamer geweest. De fijne samenwerking met Judy en Martien het afgelopen jaar had nog goed ondersteund. Ze was blij met het nieuwe bestuur en wenste hen veel succes. In de toekomst blijft ze zich nog graag inzetten voor STW. De leden bedankten haar voor haar inzet met een daverend applaus en van Judy kreeg ze een prachtige bos bloemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.